Stilla vatten.....

Jag är en källa, vilkens stilla vatten

skall spegla skyarna, som gå förbi.

Ja, jag vill spegla dagen liksom natten

av andakt full, från hopp och fruktan fri.

”Karin Boye”

 
11 kommentarer